Privacy Policy

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2019 roku

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), w związku z tym informujemy, że:

1. Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU POLIGRAF Wiesław Kasprowiak  z siedzibą w Gorzowie Wielkopolski, ul. Zielona 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. +48 095 78-50-948 e-mail: biuro@papierdoplotera.com NIP: 599-170-54-99 REGON:210464814.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Dostęp do Państwa danych będzie miała wyłączenie osoba prowadząca działalność gospodarczą (administrator).

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

A. wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną (tj. realizacja zamówienia) na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

B. zawarcie umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

C. obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w którym podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes PPHU POLIGRAF Wiesław Kasprowiak, polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

D. oferowanie Państwu produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, w którym podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes PPHU POLIGRAF Wiesław Kasprowiak, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego .

4. Udostępnianie danych osobowych:

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: biuro rachunkowe, kancelaria prawnicza, firmy kurierskie.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii

6. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia działalności gospodarczej lub dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów przetwarzane będą do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

A. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

B. przenoszenia danych;

C. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

D. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

E. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

F. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

A. realizacji zamówień na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;

B. opracowania i przekazania oferty produktów.

 

Z poważaniem

PPHU POLIGRAF Wiesław Kasprowiak

Polityka Prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.
This site is registered on wpml.org as a development site.